Levendig LingewaardDenk mee over de kern waar u woont, werkt, winkelt en recreƫert!

Omgevingswet en omgevingsvisie

Omgevingswet

Omgevingsvisie

 

De Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in en bundelt alle wetten op het gebied van de leefomgeving in één. De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. De wet beschrijft een aantal nieuwe kerninstrumenten voor overheden. Voor gemeenten zijn dit: de omgevingsvisie, programma’s en het omgevingsplan.

Het motto van de Omgevingswet is ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. De Omgevingswet heeft als doel om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren.

De doelen van de wet zijn:
·         Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
·         Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Daarnaast omschrijft de Omgevingswet vier verbeterdoelen:
1.     Het omgevingsrecht moet inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik zijn.
2.     De leefomgeving moet op een samenhangende manier centraal staan in beleid, besluitvorming en regelgeving.
3.     Een actieve en flexibele aanpak moet overheden meer afwegingsruimte bieden om doelen voor de leefomgeving te bereiken.
4.     Besluitvorming over projecten in de leefomgeving moet sneller en beter.

In de omgevingsvisie worden lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving vastgesteld. Hierin komen op hoofdlijnen de ambities op onder andere het gebied van wonen, werken, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, cultureel erfgoed en infrastructuur te staan. Daarnaast gaat de omgevingsvisie ook in op duurzaamheid. De omgevingsvisie bevat ook sociale doelen, zoals onder andere gezondheid, om zo het fysieke en sociale domein te integreren.

De omgevingsvisie gaat over de strategische opgaven voor de komende decennia. Het opstellen van een omgevingsvisie is onder de Omgevingswet verplicht voor het Rijk, de provincies en gemeenten. De provincie Gelderland heeft al een omgevingsvisie opgesteld en de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is opgesteld door het Rijk.

Voor gemeenten geldt dat uiterlijk 3 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie moet zijn vastgesteld. De omgevingsvisie komt in de plaats van de structuurvisie, sommige delen van de natuurvisie, verkeers- en vervoersplannen en strategische gedeelten van milieubeleidsplannen. In de omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe ze de taken invult om haar ambities en beleidsdoelen te halen. Hiermee vormt de omgevingsvisie een kader waarin initiatieven en ontwikkelingen in de samenleving tot stand kunnen komen.

 

 

Lingewaard

 

 

De gemeente Lingewaard is op het moment bezig met het opstellen van de omgevingsvisie voor de hele gemeente. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Dit is een strategische visie voor de lange termijn en voor de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente Lingewaard.

In de Omgevingswet zijn geen inhoudelijke regels gesteld over de omgevingsvisie. Er staat dus niet hoe een omgevingsvisie er uit moet zien en wat hier in moet staan; de omgevingsvisie is vormvrij. De gemeenteraad bepaalt dus zelf hoe gedetailleerd het de omgevingsvisie opstelt. Dit geeft ruimte om op lokale behoeften te kunnen inspelen. Afhankelijk van de ambities, tijdhorizon, het gebied en de gekozen sectoren en thema's, kan iedere gemeente een eigen invulling geven aan de omgevingsvisie.

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.